Skip to main content

Naam

Bekius; Smederij D.Tj. Bekius te Engelum.

Smederij D.Tj. Bekius te Engelum.

Werktuigen

Smid D. Tj. Bekius ontwikkelde in samenwerking met loonwerker Bruining uit Marssum een greppelploeg die V-vormige greppels maakt met mooie gladde kanten. Voor transport wordt de ploeg op twee wieltjes geplaatst. Het is een zware ploeg die ca. 500 kg trekkrachtnodig heeft en eigenlijk achter een trekker te gebruiken is. Op 2 maart 1952 werd het werk van deze greppelploeg op een demonstratie in Huins getoond.

Omdat er in die tijd vraag naar greppelploegen komt die het gebruikelijke V-profiel ploegt, maar die tegelijk de uitgeploegde grond over het land verstrooit hebben Bekius en Bruining een gelijksoortige greppelploeg als boven ontwikkeld waarbij de grond via een soort molenschroef met ronddraaiende schoepen over het land wordt verspreid. Omdat de te ploegen greppels vol met water stonden kwam de werking van deze ploeg niet tot zijn recht op de demonstratie van 2 maart 1952.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.