Skip to main content

Naam

Hoef; P.H.C., Fa. P. van der Hoef & Co. smederij te Wolvega.

Smederij P. van der Hoef en Co. te Wolvega.

Oprichter/Opvolger(s)

P. van der Hoef.

Werktuigen

Artikel in het Friesch Landbouwblad van 4 october 1941: De wendharkkeerder P.H.C., systeem Akkerman-van der Hoef. 'deze machine, die in tegenstelling met de gangbare gecombineerde harkkeerders, het hooi zoowel naar links als naar rechts kan verwerken, wordt sedert een paar jaar door de Fa. P. van der Hoef & Co., smederij te Wolvega, in den handel gebracht. Hoewel tot nog toe niet fabriekmatig in serie vervaardigd, is het aantal gebruikers geleidelijk tot een negental toegenomen, waarvan één in Drenthe, en de overigen in Friesland. In verband hiermee, kwam het ons gewenscht voor, na te gaan, welke resultaten de nieuwe constructie tot nog toe in de practijk heeft opgeleverd. (....) Er is mee gewerkt bij F. Bergsma te Jellum, maar daarbij traden wel enkele storingen en matariaakbreuken op.

In 1952 demonstreerd Fa. van der Hoef met een greppelploeg. Om voldoende diepgang te krijgen moest er iemand op zitten.

Octrooibericht: Octrooi No. 44539, klasse 45c.36. Pieter van der Hoef te Wolvega en Minne Jacob Akkerman te Nijelamer. Harkmachine, tevens zwadkeerder, waarbij de harken draaibaar verbonden zijn met schijven of armenkruisen, die in twee werkstanden voor het naar links of naar rechtsharken verzetbaar zijn. Ingediend 29 juli 1937, openbaargemaakt 15 juni 1938.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.