Naam

Meijer; Hielke Meijer, landbouwmachinefabriek. H.M.S., Siegerswoude.

Machinefabriek Hielke Meijer te Siegerswoude, Drachten.

Oprichter/Opvolger(s)

Hielke Meijer  is (* 1914, overleden in 1968) omstreeks 1930 begonnen als dorpssmid in Frieschepalen.

In de vijftiger jaren begonnen met het maken van werktuigen.

Pieter (* 1938- 2005) en Wytze Meijer (tweeling * 1938) komen in het bedrijf

In 1961 is een nieuwe bedrijfshal in Drachten in gebruik genomen.

Hielke overlijdt in 1968, het bedrijf wordt voortgezet door Pieter en Leffert Meijer. 

In 1983 komt Jannes Meijer (broer van Hielke) (overlijd in 2002) bij in het bedrijf.

In 1963 verkoopt Hielke zijn aandelen aan Johannes Vreeken. De bedrijfsnaam wordt: Gebroeders Meijer N.V.

In 1965 wordt de 'fabriek' in Frieschepalen afgestoten en verhuurd aan Thijs Zwalua uit Tzummarum (o.a. dealer van David Brown trekkers).

Het bedrijf Gebroeders Meijer N.V. verhuist naar De Wilp (Gr.) en stoot de gehele landbouwafdeling en het constructiewerk af en gaat verder in 'luchttechniek'.

Zoon Wytze emigreert naar Amerika (is getrouwd met Trienke Hoekstra. Wytze is daar in 2012 overleden).

Hielke begint met zijn zoon Pieter handel in Benco melkmachine-onderdelen onder de naam Melkmachine Centrale Drachten. (omstreeks 1965). Zie voor meer informatie http://www.frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nl/cms/merken-en-fabrikanten/item/melkmachine-centrum-friesland-m-c-f

Leffert Meijer.

Periode van bestaan

1930 - 1965.

Werktuigen

H.M.S. mestpompen, mengmestverwerkingswagens, zuig-perspompen voor mest. Ook maakten ze aanaarders (patent op verkregen), bietensnijders, hooischudders, enz.

Meijer maakte hooi/mestschudders naar model Eureka in samenwerking met Veldkoning Roermond. Het verhaal gaat dat deze machines niet in Friesland verkocht zouden worden.

Onderstaande informatie is opgetekend door/voor de werkgroep:

H.M.S. was de afkorting van Hielke Meijer Siegerswoude

Hielke Meijer is omstreeks 1930 als dorpssmid in Frieschepalen begonnen. Naast de verkoop van haarden, kachels en fietsen, het hoef beslaan, waterfitten etc. werd in de  jaren vijftig gestart met de fabricage van verschillende landbouwwerktuigen; er werden o.a. aanaarders gemaakt waarop een patent is verkregen, bietensnijders, gierverspreiders, mestpompen voor op de gierkelder, hooischudders, giertanken met zuigerpomp en later met vacuümpomp.

Er waren o.a. dealerschappen van Porsche Diesel tractoren en Benco melkmachines. De Porsche Diesel werd door Veldkoning uit Roermond geïmporteerd.

In die tijd werden soms paarden ingeruild op een nieuwe tractor. Mede door toedoen van de Rijkslandbouwvoorlichting Dienst ging de verkoop van Porsche Diesel moeizaam. Het idee werd geopperd en uitgevoerd om alle “voorlichters” uit Nederland naar de fabriek in Friedrichshafen te brengen en daar kennis te laten maken met de productie van de verschillende typen tractoren en zich daarbij natuurlijk een goede gastheer te tonen. Na dit bezoek ging de verkoop toch iets gemakkelijker.

Inmiddels waren de tweelingzonen Pieter en Wytze (1938) ook in het bedrijf werkzaam. Er waren plannen om het bedrijf uit te breiden met constructiewerken.  Er werd uitgeweken naar Drachten (Langewest 102) waar op 16 april 1961 een nieuwe bedrijfshal in gebruik werd genomen. Ook in Drachten werden nog de HMS hooischudders en HMS giertanken gemaakt.  De verkoop van de landbouwwerktuigen werd gedaan door Wytze; Pieter had de leiding van de werkplaats in Frieschepalen.

Mede door de uitbreiding van de industrie in Drachten kwam er steeds meer vraag naar constructiewerk voor nieuwe fabrieken. Het bedrijf werd omgezet in een Naamloze Vennootschap.

Destijds werd er ook ingeschreven op de levering van de spanten voor de nog te bouwen gereformeerde Fonteinkerk in Drachten. Groot was de teleurstelling bij Hielke Meijer als lid van de gereformeerde kerk dat deze order werd gegund aan de katholieke familie Mous uit Bakhuizen.

In 1963 kreeg Hielke Meijer ernstige hartproblemen en moest hij het rustiger aandoen. Broer Jannes Meijer kwam als financieel directeur in dienst van de NV en de naam werd gewijzigd in Gebroeders Meijer NV.

In 1964 trad Hielke Meijer terug en verkocht hij zijn aandelen aan Joh.Vreeken.

Zoon Wytze emigreerde met zijn gezin naar Amerika en werkte tot zijn pensionering als bedrijfsleider in een machinefabriek.

In 1965 werd de “fabriek”in Frieschepalen afgestoten  en verhuurd aan Ties Zwalua uit Tzummarum die er een mechanisatiebedrijf begon en o.a. de David Brown tractoren verkocht.

Aangezien het ondernemen Hielke Meijer in zijn bloed zat begon hij op kleine schaal weer met de verkoop van Benco melkmachines en onderdelen. Zoon Pieter was als monteur in dienst en oudgediende Wierd Nijhof als vertegenwoordiger. De naam van het nieuwe bedrijf was Melkmachine Centrum Drachten (omstreeks 1965).

Inmiddels was Gebroeders Meijer NV uit Drachten vertrokken en vestigde zich in De Wilp (Gr.), na enige tijd werden de gehele landbouwwerktuigen-afdeling en het constructiewerk afgestoten en werd ingezet op luchttechniek.

Jannes Meijer heeft eind jaren zestig zijn aandelen verkocht en is toen accountant in Smilde geworden en op latere leeftijd predikant in Erica en Beetsterzwaag. Jannes Meijer is overleden in oktober 2002.

De naam Gebroeders Meijer Luchttechniek wordt nog steeds gebruikt maar er is geen enkele Meijer meer verbonden aan dit bedrijf.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk