Skip to main content

Naam

Miedema; L.S. Miedema Landbouwwerktuigenfabriek N.V., Winsum (Fr.)

Fabriek/Bedrijf/Bedenker (of uitvinder)

Sinds 1934 verbeterde L.S. Miedema werktuigen ten behoeve van de landbouw.

Adverteerde als 'Miedema Wagenmakerij' te Winsum.

In 1940 werd een klein deel van de Winsumer zuivelfabriek 'Klimop' als werkplaats ingericht.

In 1942 werd de onderneming bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden ingeschreven als: L.Miedema, Winsum (Fr.).

In 1947 werd de gehele voormalige zuivelfabriek gehuurd en in 1950 aangekocht.

In 1948 begint op kleine schaal de export van onderdelen van landbouwwagens o.a. naar Finland. Enkele jaren later worden er complete wagens geëxporteerd o.a. naar Turkije.

In 1951 krijgt het personeel invloed op de organisatie door het instellen van een overlegorgaan. In 1959 wordt dit de eerste ondernemingsraad van een bedrijf in geheel noordelijk Nederland.

In 1957 werd de naam het bedrijf omgezet in: L.S. Miedema Landbouwwerktuigenfabriek N.V. te Winsum.

Eind jaren zestig neemt de vraag naar Miedema werktuigen af en er komen (te) veel onverkocht werktuigen in voorraad. Ook de kosten van de garantie die op de werktuigen gegeven is, veroorzaken hoge bedrijfsonkosten zodat er liquiditeitsproblemen ontstaan. Het bedrijf moet inkrimpen. Een aantal werknemers worden tijdelijk tewerk gesteld bij Hubert te Sneek.

In 1969 wordt Bote Miedema, broer van Lykele, mededirecteur.

Per 1 januari 1972 treedt Lykele Miedema terug als directeur. In dat jaar wordt ook de N.V. omgezet in een B.V. De aandelen van de fabriek worden ondergebracht in een Stichting met als bestuursleden de heer L.Miedema zelf, de heer A. Jellesma, directeur van Hubert Sneek en de heer W. de Vries, directeur van de onderneming Hydro-Holland te Meppel. Later hebben de kinderen van Lykele, Sybren en Lysbert, zitting genomen in het stichtingbestuur.

In 1972 krijgt Miedema een opdracht van Vicon te Nieuw Vennep om een kleine 700 kunstmeststrooiers te bouwen. In 1973 gevolgd met een opdracht van ca. 2000 Vicon-strooiers.

In 1976 is de productiecapaceti weer volledig benut. Om aan de toenemende vraag te voldoen wordt werk uitbesteed o.a. het maken van tandemstellen voor kipwagens door Machinefabriek de Haan te Oosterzee (Mentor) en aan Hubert te Sneek voor het maken van Miedema kipwagens.

In 1978 wordt de 2000-ste kipwagen verkocht.

Eind jaren zeventig komt de onderneming weer in moeilijkheden. Bote Miedema treedt af als directeur als hij in 1979 65 jaar wordt en wordt opgevolgd door Andries Merkus.

In 1986 wordt Miedema overgenomen door Vicon in Nieuw Vennep. De naam wordt veranderd in "Miedema Landbouwwerktuigenfabriek B.V.". In het nieuwe beleidsplan wordt de Winsumer fabriek alleen nog maar een productielokatie en worden de afdelingen 'ontwikkeling' naar het hoofdkantoor te Nieuw Vennep overgeheveld en de afdeling 'verkoop' naar handelsmaatschappij Boeke en Heesters te Amersfoort. Dat betekent dat veel personeelsleden overbodig worden.

In 1993 koopt werktuigenfabrikant Rumptstad (m.n. grondbewerkingswerktuigen en ploegen) in Stad aan 't Haringvliet Miedema op. Een paar maanden later wordt vanuit Rumptstad de houdstermaatschappij Netagco (Netherland Agricultural Companies) opgericht. Naast Miedema en Rumpstad vallen hieronder ook een aantal nationale en internationale bedrijven onder. De bedrijfsnaam verandert in Netagco Miedema B.V..

2014. De Wulf neemt Miedema over

2017 Dewulf~Miedema gaat voortaan verder onder de naam Dewulf

Dewulf-Miedema, full-liner in machines voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen, gaat resoluut voor Dewulf als nieuwe officiële bedrijfsnaam. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het fusieproces dat beide bedrijven in 2014 hebben ingezet. In november 2014 tekenden het Belgische Dewulf en het Nederlandse Miedema een overnameovereenkomst. Dankzij die fusie groeiden beide bedrijven uit tot de wereldwijde top binnen landbouwmachineproducenten voor de teelt van aardappelen en
wortelgewassen. De twee bedrijven waren al van in het begin complementair en zijn tijdens de voorbije jaren steeds meer vergroeid tot één entiteit.

Miedema; L.S. Miedema Landbouwwerktuigenfabriek N.V., Winsum (Fr.)

Landbouwwerktuigenfabriek L.S. Miedema te Winsum.

Oprichter/Opvolger(s)

Oprichter is Lykele Sybrens Miedema (* 11 december 1905 te Winsum, overleden op 18 januari 1974 te Leeuwarden). Kleasterdyk 43,

Bote Miedema wordt in 1969 mede-directeur en in 1972 directeur. Hij treedt af in 1979 op 65 jarig leeftijd.

In 1979 wordt Andries Merkus directeur (afkomstig van pepermuntfabriek Tonnema te Sneek. Hij wordt in 1981 opgevolgd door interim-directeur Piet Viersen.

In 1984 wordt Viersen opgevolgd door Kees Scheepvaart.

In 1986 wordt Miedema over genomen door Vicon in Nieuw Vennep.

In 1987 vertrekt Kees Scheepvaart en volgen er een groot aantal wisselingen in de leiding van 'Miedema - Winsum'.

In 1989 besluit Vicon Miedema onder te brengen bij moedermaatschappij Greenland (dat enkele jaren eerder uit Vicon is ontstaan), Ook werktuigenfabriek Zweegers te Geldrop, Fahr in Duitsland en handelsmaatschappij Boeke Heesters (o.a. Jan Hooftman, Fokke Klijnstra, Gezienus Uninge, Jos Broeders en Jan Wondergem).

2014/2017. Dewulf~Miedema gaat voortaan verder onder de naam Dewulf

Dewulf-Miedema, full-liner in machines voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen, gaat resoluut voor Dewulf als nieuwe officiële bedrijfsnaam. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het fusieproces dat beide bedrijven in 2014 hebben ingezet. In november 2014 tekenden het Belgische Dewulf en het Nederlandse Miedema een overnameovereenkomst. Dankzij die fusie groeiden beide bedrijven uit tot de wereldwijde top binnen landbouwmachineproducenten voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen. De twee bedrijven waren al van in het begin complementair en zijn tijdens de voorbije jaren steeds meer vergroeid tot één entiteit.

Periode van bestaan

1938 - heden (oant no ta).

Werktuigen

De eerste uitvinding van Miedema was het ontwikkelen van een hooitakel om het hooi in de schuur te brengen (1938). Ook maakte hij toen boerenwagens op wielen met luchtbanden in plaats van houten wielen met ijzeren velgen. Met een brede vlakke laadbak en een ander besturingssysteem kon deze wagen zwaarder beladen worden.

In de oorlog werden er uit Amerika weideafrasteringen geïmporteerd die minder geschikt waren voor de Nederlandse omstandigheden. Miedema ging toen zelf eenvoudig verplaatsbare apparaten maken waarmee hij de eerste producent van goed werkende weide afrasteringsapparaten in Nederland werd. Er zijn tot ongeveer 1957 duizenden van verkocht.

Direct na de oorlog kwam de grote productie van o.a. hooitakels, electrische weideafrasteringen en landbouwwagen op gang. In 1952 bracht Miedema ca. 25 verschillende typen en uitvoeringen van landbouwwagens op de markt.

Samen met de heer H. Pastoor (ontwikkelaar bij de fabriek) werd een nieuw soort wagen ontwikkeld voor het transport van suikerriet. Aanvankelijk alleen voor landen zoals Formosa en Jamaica maar laten werden de wagens naar vrijwel alle suikerriet verbouwende landen geëxporteerd. De laatste suikerrietwagen is in 1993 gebouwd.

In 1957 was de export van met name de wagens, naar meer dan 40 landen in het Midden- en Verre Oosten, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, goed voor 40% van de totaal omzet van het bedrijf. Het maken van de werktuigen voor de export paste goed bij de seizoengebonden vraag naar werktuigen voor de binnenlandse markt.

In de loop van de vijftiger jaren werd de verplaatsbare transporteur met gegalvaniseerde goten ontwikkeld en werd de hooitakel overbodig.

In de zestiger jaren werd een hydraulisch werkende kipwagen gemaakt waarbij de bak zowel achterover als zijwaarts kan kiepen. Ook wordt overgegaan naar het maken van werktuigen voor de akkerbouw, met name voor de teelt van aardappelen (o.a. stortbunker, transporteur, zelflossende wagens, enz.)

In de begin jaren zeventig ontwikkelt men bij Miedema de eerste opraapwagen voor het oprapen van gemaaid (nat) gras.

In de jaren negentig levert Miedema ook werktuigen aan de industrie voor de verwerking van aardappelen (Mc. Cain, Farm Frites) en cacaobonen. De opraapwagen verdwijnt uit het assortiment en Miedema specialiseert in het maken van werktuigen voor de akkerbouw toegespitst op de teelt van aardappelen.

Miedema gaat marktgericht produceren: 'Niet meer verkopen wat gemaakt is maar maken wat verkocht is' (Fries Landbouwblad 3 februari 1990)

Miedema was onderdeel van United Agricultural Machinery Factories een samenwerkingsverband van fabrikanten van landbouwwerktuigen. Er zijn 5 Friese fabrikanten bij betrokken, te weten Anema (Wifo) Ferwerd, Eureka (van der Woude) Drachten, Hermes (S. de Vries) Leeuwarden, Miedema Winsum en Schukken Bolsward en loonwerker J. Hoving uit Haulerwijk. De andere fabrikanten waren Ter Borg & Mensinga uit Appingedam, Lockwood uit Nieuw Amsterdam en Zijlstra & Bolhuis uit Veendam - Coevorden (De periode van samenwerken is ons niet bekend, moet vóór 1981 geweest zijn).

In 1997 wordt machinefabriek Structural te Sint Annaparochie over genomen. Een jaar eerder is al samengewerkt om de snarenbedpootmachines (systeem Gerlsma) voor aardappelen te maken.

Enkele namen van werktuigen: Mietra transporteur, Ogela grasoplader, Mielo loofklapper, Miedema landbouwwagens, kipwagens, stalmeststrooiers, stortbakken voor aardappelen, Dimenso boxenvullers voor aardappelen, Exacto sorteersysteem voor aardappelen. Opraapwagens, transporteurs.

All-round transportmateriaal voor landbouw en industrie. Wagen voor paarden- en trekkertractie, kippers met houten of stalen bak, 3-zijdig- of achterover kippend, gronddumpers, suikerrietwagens, zelflossende wagens, bulkwagens voor graan, tankwagens, kipwagens voor grastransport.

In 1999 verdwijnt het helder rood en geel op de Miedema werktuigen en worden de Netagco Miedema werktuigen afgeleverd in een helder groene kleur.

In november 2013 wordt de Miedema Structural 2000 aardappelsnarenbedpootmachine getoond op de mechanisatiebeurs te Assen. Deze machine is in staat om in één werkgang plaatsspecifiek aardappels te poten, te bemesten (korrels en vloeistof) en granulaat toe te dienen.

2014 Overname door Dewulf.

2017 Dewulf~Miedema gaat voortaan verder onder de naam Dewulf

Dewulf-Miedema, full-liner in machines voor de teelt van aardappelen en wortelgewassen, gaat resoluut voor Dewulf als nieuwe officiële bedrijfsnaam. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het fusieproces dat beide bedrijven in 2014 hebben ingezet. In november 2014 tekenden het Belgische Dewulf en het Nederlandse Miedema een overnameovereenkomst. Dankzij die fusie groeiden beide bedrijven uit tot de wereldwijde top binnen landbouwmachineproducenten voor de teelt van aardappelen en
wortelgewassen. De twee bedrijven waren al van in het begin complementair en zijn tijdens de voorbije jaren steeds meer vergroeid tot één entiteit.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.